Slovenia

Digitalna koalicija

Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja.

Preberi več

Strateške skupine

Digitalne kompetence in izobraževanje

Preberi več

Digitalna regulativa in okolje

Preberi več

Digitalizacija gospodarstva

Preberi več