09. oktober 2018

Vabilo na dogodek Slovenian digitalization competences

Vabimo vas k udeležbi na dogodku: Slovenian digitalization competences, Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki bo 22. in 23. oktobra 2018, na Brdu pri Kranju.

Love digital
Konferenca (p)odpira temo usposobljenosti za vodenje in sodelovanje timov za tradicionalna velika podjetja, rastoča družinska in MSP podjetja ter start-upe. Vsem so skupni kadri in izziv ustrezne usposobljenosti zaposlenih.

Gospodarska zbornica Slovenije ZIT in IKT Horizontala sodelujejo pri izvedbi konference, ki jo organizirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (Kompetenčni centri za razvoj kadrov) s partnerji (Digitalna koalicija, Združenje Manager, Nemško-slovenska gospodarska zbornica, DIH).
Konferenca naslavlja tri ključne teme glede digitalne preobrazbe:
  • vodenje,
  • usposabljanje (strokovna znanja in uvajanje sprememb),
  • povezovanje virov in podpornega okolja.
Aktualna predstavitev ukrepov in spodbud, dobrih praks (Yaskawa, Polycom), strokovna predavanja (mednarodni predavatelji iz Nemčije, Estonije in ZDA), delavnice ter priložnosti za mreženje s področja uvajanja digitalizacije. Kotizacije ni.
Več informacij o konferenci si lahko preberete na spletni strani www.lovedigital.si, kjer se tudi registrirate za enega ali oba dni.