17. februar 2021

Projekti nevladnih organizacij s področja digitalne vključenosti v Sloveniji

Pomagajmo ranljivim skupinam ljudi pri dostopu do računalniške opreme.

Thum3

Nevladne organizacije v Mreži NVO-VID so zbrale 24 projektov in praks s področja digitalne vključenosti, ki pomagajo ranljivim skupinam ljudi pri dostopu do računalniške opreme, razvoju njim prilagojenih digitalnih storitev in pridobivanju veščin za uporabo digitalnih tehnologij.

Pregled je objavljen na spletni strani https://www.informacijska-druzba.org/2021/02/04/projekti-nevladnih-organizacij-digitalna-vkljucenost-slovenija/.