10. avgust 2020

Poročilo NVO o ciljih trajnostnega razvoja 2020 za področje vključujoče digitalne družbe

Digi porocilo thumb

Poročilo vsebuje predstavitev stanja, oceno udejanjanja, vlogo civilne družbe, priporočila ter vpliv zdravstvene krize COVID-19.

Celotno besedilo je dostopno na: https://www.informacijska-druzba.org/2020/07/17/porocilo-nvo-cilji-trajnostni-razvoj-2020...

Nekateri poudarki iz poročil:

  • zelo skromne in počasnejše kot v EU so spremembe na področju digitalnih spretnosti prebivalstva, po katerih se Slovenija nahaja pod povprečjem EU (4. razvojni cilj);
  • v strategiji Digitalna Slovenija 2020 je zapisan ukrep Podpora projektom digitalnega opismenjevanja in e-vključenosti v vrednosti milijon evrov za obdobje 2016–2020 (str. 39). Država tega ukrepa ne izvaja v celoti;
  • nevladne organizacije v okviru svojih kapacitet aktivno naslavljajo problematiko slabo razvitih digitalnih veščin prebivalstva, e-vključenosti ranljivih skupin in podpore digitalizaciji nevladnemu sektorju. Vendar pa je zaradi pomanjkanja dolgoročne sistemske podpore razvoju nevladnega sektorja na področju informacijske družbe in izključevalnih pogojev javnih razpisov na področju digitalizacije za NVO, večina njihovih projektov med seboj nepovezanih ter omejenih na specifične cilje skupine;
  • vrzeli digitalizacije v segmentu prebivalstva in NVO so posledica šibke politične podpore in nezadostnih javno finančnih mehanizmov za digitalno opismenjevanje ter razvoj e-storitev in e-vsebin;
  • Vladno poročilo napeljuje na sklep, da je Slovenija v obdobju 2015-2018 napredovala za štiri mesta na indeksu DESI (9. razvojni cilj). Dejansko pa Slovenija glede na podatke Evropske komisije in poročilo UMAR v primerjavi z drugimi članicami EU ni naredila napredka;
  • Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo poziva Vlado RS k okrepljenemu strateškemu načrtovanju z doslednim upoštevanjem standardov participativne demokracije, ki bo izboljšalo izvedljivost strateških dokumentov in udejanjanje razvojnih ciljev države Slovenije na področju digitalizacije družbe.

Skupno poročilo nevladnih organizacij z naslovom Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani je dostopno na http://www.sloga-platform.org/za-trajnostni-razvoj-ki-nikogar...