18. december 2018

Obvestilo o spremembi javnega poziva in podaljšanje roka za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Obveščamo vas, da zaradi potrebe po spremembi področja testiranja tržnega interesa spreminjamo Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Obvestilo o podaljsanju roka za izraz trznega interesa

Objavljamo nov seznam gospodinjstev za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s. Iz postopka testiranja tržnega interesa je umaknjena tabela za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Nove podatke lahko prevzamete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp

Hkrati vas obveščamo, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, tako da velja naslednje:

  1. Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 1. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

  2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 7. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si).

Sprememba Poziva za izkaz tržnega interesa (pdf).