30. januar 2019

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Podaljšan rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Slovenij.

Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij
Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020, tako da velja naslednje:
  1. Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 11. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

  2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izraženem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 15. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).