19. avgust 2020

Javno posvetovanje o pregledu in podaljšanju Uredbe o gostovanju v mobilnih komunikacijskih omrežjih

Slika 3

Sodelujte v javnem posvetovanju Komisije o pregledu in podaljšanju Uredbe o gostovanju (EU) 531/2012, ki je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2120.

Uredba (EU) 2015/2120 vzpostavlja nov mehanizem za oblikovanje maloprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja po vsej Uniji, in sicer od 15. junija 2017 so odpravljeni maloprodajni pribitki za gostovanje, ne da bi to povzročilo izkrivljanje na domačih in obiskanih trgih.

Odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje, ki jo določa Uredba (EU) 2015/2120, poimenovana tudi „gostovanje kot doma“ (RLAH – roam-like-at-home), je bila potrebna za vzpostavitev in lažje delovanje enotnega digitalnega trga po vsej Uniji.

Javno posvetovanje o pregledu in podaljšanju Uredbe o gostovanju v mobilnih komunikacijskih omrežjih je odprto do 11.9.2020.

Več si lahko preberete tukaj.