19. avgust 2020

Javno posvetovanj o direktivi o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (NIS directive)

Slika 4

Direktiva za varnost omrežij in informacij (NIS - Network and Information Security) je začela veljati avgusta 2016 in je poenotila uredbe o kibernetski varnosti na nivoju celotne Evropske Unije.

Direktiva zajema obširen sklop ukrepov za povečanje ravni varnosti omrežja in informacijskih sistemov (kibernetska varnost) na varne storitve, ki so ključne za gospodarstvo in družbo EU. Njen namen je zagotoviti, da so države EU dobro pripravljene za obvladovanje kibernetskih napadov in odzivanje nanje. Direktiva vzpostavlja tudi strateško in tehnično sodelovanje na ravni EU.

Javno posvetovanje o direktivi o varnosti omrežij in informacijskih sistemov je odprto do 2.10.2020.

Več si lahko preberete tukaj.