19. avgust 2020

Javno posvetovanj o digitalni identiteti in zaupanju (eIDAS)

Slika 5

Julija 2016 so se v vseh 28 državah Evropske unije začela neposredno uporabljati določbe Uredbe eIDAS, ki urejajo storitve zaupanja. Uredba določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo druge države, pravila za e-storitve zaupanja ter pravni okvir za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige, hrambe kvalificiranih e-podpisov in e-žigov, storitve elektronske priporočene dostave in storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč.

Javno posvetovanje o digitalni identiteti in zaupanju je odprto do 2.10.2020.

Več si lahko preberete tukaj.