Slovenija je ena vodilnih evropskih držav na področju digitalizacije. Zgodbe o uspehu se pišejo na vseh poljih od poslovanja podjetij in javne uprave do zdravstva, izobraževanja in sociale. Uspehi pionirjev digitalizacije v gospodarstvu in organizacijah javnega sektorja navdihujejo sledilce in ustvarjajo nove, vedno bolj inovativne in prodorne ideje, ki dvigujejo konkurenčnost Slovenije.

Slovenija si želi postati tudi mednarodno prepoznana referenčna država na področju digitalizacije z inovativnimi posamezniki in podjetji. Na ta način se z enotnim ciljem povezujejo vsi nacionalni deležniki k sooblikovanju enotne strategije razvoja in digitalizacije.

Odkrivamo dosežke slovenske digitalizacije

Eden od osnovnih ciljev Digitalne Slovenije je predstavitev projektov, aktivnosti, pobud in dobrih praks, ki potrjujejo smotrnost digitalizacije slovenskega gospodarstva in države. Predstavljene zgodbe bodo pomagale prebivalcem, podjetjem in vsem drugim deležnikom v državi razumeti digitalno preobrazbo, ki predstavlja temeljno strategijo Slovenije pri oblikovanju v družbo blagostanja.

Kje smo in kam gremo

Dosedanji projekti in njihova prebojna uspešnost pričajo o tem, da se pomembnosti digitalizacije zaveda širok krog deležnikov v Sloveniji.

Državna uprava pod okriljem strategije digitalizacije Slovenije in kvantnega preskoka pospešeno nadgrajuje dosedanje storitve eUprave z novimi, pri čemer skrbi za ustrezne zakonske okvire in infrastrukturo – od storitev zaupanja do državnega oblaka in komunikacijskega omrežja. Z digitalizacijo podpira izvajanje socialnega skrbstva, sodstva, inšpektorjev, policije, vojske …

Na polju zdravja je vzpostavljen širok nabor aplikacij za zdravstvene ustanove in paciente, ki v celoti digitalizira delovanje zdravstvenega sistema. Pod okriljem projektov e-šolstva se razvija kompetence učiteljev in vodstev izobraževalnih ustanov ter pospešuje informatizacijo izobraževalnih dejavnosti.

Popolnoma je digitalizirano poslovanje podjetij z javno upravo in drugimi organizacijami javnega sektorja, na voljo je infrastruktura za digitalno poslovanje med podjetji in zakonski okviri za brezpapirno poslovanje. Vzpostavljajo se pametna mesta in skupnosti, vse več je povezovanja med gospodarstvom, javnim sektorjem in izobraževalnimi ustanovami v smeri pametne družbe.