Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si so predstavniki deležnikov vzpostavili na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva.

Želite kontaktirati Slovensko digitalno koalicijo - Digitalna.si?

info@digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija (digitalna.si) je usmerjena v doseganje medsektorskih multiplikativnih razvojnih učinkov, ki bodo pospešili razvoj digitalne družbe in omogočili izrabo razvojnih priložnosti IKT in interneta. Skrbela bo za usklajeno digitalno preoblikovanje Slovenije s cilji:

  • pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije;
  • usklajevanje razvojnih politik in ukrepov ter za krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo Slovenije;
  • povečanje gospodarske uspešnosti in zaposlitvenih možnosti;
  • doseganje sinergijskih in med sektorskih, mulitplikativnih razvojnih učinkov;
  • večjo uporabo IKT rešitev, storitev in infrastrukture, ki bo temeljila na odprtosti, varnosti, zasebnosti, enakopravni dostopnosti in bo prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje;
  • izboljšanje digitalne pismenosti in digitalnih kompetenc ciljnih skupin prebivalstva glede na ugotovljene vrzeli;
  • izboljšanje e-veščin, e-vključenosti in splošne kakovosti življenja prebivalstva;
  • večjo vključenost IKT v izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vključenost v digitalno družbo;
  • razvoj digitalnih vsebin in storitev v slovenskem jeziku in jezikovnih tehnologij in virov za slovenski jezik;
  • večjo uporabo e-storitev (e-uprava, e-bančništvo, e-zdravje …) in pospešeno uvajanje IKT v javnem sektorju.

V razvojnem obdobju do leta 2020 predstavlja pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije, ki bo prispeval k družbenemu razvoju ter k izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja in socialne vključenosti.

Deležniki

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili:


Za hitrejši in učinkovitejši digitalni napredek lahko v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si sodelujejo vsi deležniki razvoja in digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Prijavi se kot podpornik
Slovenska Digitalna Koalicija
Slovenska digitalna koalicija
Oglej si podrobnejšo shemo Slovenske digitalne koalicije
19. november 2019 pdf 0.46 MB
Prenesi

Predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije

Igor Zorko

Igor Zorko

Igor Zorko je predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije – Digitalna.si, strokovnjak za digitalno transformacijo, podpredsednik GZS pristojen za malo gospodarstvo in podjetništvo ter tudi direktor podjetja ZZI.

Kontakt:

info@digitalna.si