SLO | ENG

Voznik le za izredne dogodke

Sodobne tehnologije, ki bodo korenito spremenile svet lahkih in težkih gospodarskih vozil, so že razvite. Naprave morajo postati le še dovolj zanesljive.
Proizvajalci in prodajalci so si enotni – razvoj težkih tovornih vozil narekujeta predvsem dva trenda. Na eni strani je to zmanjševanje vpliva na okolje, ki zajema tako zniževanje izpustov CO2, zmanjševanje porabe goriva, razvoj alternativnih pogonov in iskanje najmanj obremenjujočega načina razgradnje vozil. 

Nove aerodinamične oblike
»Odslužen tovornjak je prav tako obremenitev za okolje, tudi če je samo razstavljen. Biti mora v celoti recikliran,« poudarja Dušan Mavrič iz podjetja Volvo Trucks. »Razvoj tovornih vozil sledi trendom okolju prijaznih vozil z električnimi in hibridnimi pogoni,« razložijo v Scania Slovenije. Damjan Cirman, direktor področja gospodarskih vozil pri Autocommercu, pa izpostavlja, da na trg prihajajo vedno bolj okoljsko optimalna vozila tudi zaradi stalnega pritiska kupcev po znižanju stroškov, ki je pogojeno z znižanjem porabe. V prihodnjih letih se obetajo tudi spremembe emisijskega standarda EURO VI in omilitev predpisov o dovoljenih merah in masah, s čimer bo zakonodaja odprla pot bolj aerodinamičnim oblikam gospodarskih vozil. 

Vožnje v konvoju 
Drugi trend je vezan na sodobne tehnologije in se kaže v različnih oblikah, vse od telematike, digitalizacije, asistenčnih sistemov in avtonomne vožnje. »Tehnologije so razvite, potrebno je samo zagotoviti dovolj visoko stopnjo zanesljivosti delovanja naprav. Že v bližnji prihodnosti pričakujemo omejeno uvedbo ‘vožnje v konvoju’, kjer vodilnemu vozilu sledi konvoj vozil z vozniki na počitku,« je prepričan Mavrič. 

Sogovorniki kot najpomembnejše inovacije prihodnosti vidijo tovorna vozila na električni pogon, samovozeča vozila, skupek naprednih tehnologij, ki povečujejo varnost vožnje in učinkovitost vozil. »Spremembe v tehnološkem smislu: gorivo, poraba goriva, aerodinamika,« pa našteva Majda Bitenc Menart, direktorica Cordie, DAF centra. 

Tehnologije bodo omilile težave s kadri 
Po besedah Cirmana bodo tehnološke inovacije pripeljale do tega, da bo voznik »v gospodarskih vozilih prihodnosti v vozilu prisoten samo še za primer izrednih dogodkov«. To nalogo bodo po njegovih besedah prevzeli zdajšnji asistenčni sistemi za avtonomno vožnjo. Cirman kot pomemben sklop inovacij na področju izpostavlja povezljivost gospodarskih vozil, kar bo v kombinaciji z avtonomno vožnjo »bistveno povečala razpoložljivost gospodarskih vozil in znižala stroške prevozov«. Novo konfiguracijo vozil oz. podaljšanje priklopnikov kot pomembno smernico razvoja izpostavlja tudi Mavrič. Po njegovih besedah bi s tem rešili težavo, ki nastane, ker ceste marsikje po Evropi ne omogočajo povečevanja števila tovornjakov: »S tem bi nekoliko omilili tudi težave s pomanjkanjem kadrov, saj v EU kronično primanjkuje voznikov tovornjakov.«

Vozni park hitro zastara
In kaj je tisto, kar pri kupcih težkih tovornih vozil pretehta? »Najbolj pomembno je, kaj dobijo za svoj denar,« pojasni Bitenc Menartova. Cirman opozori, da je odločitev za nakup vedno povezana z zagotavljanjem konkurenčnosti podjetja: »Glede na trende razvoja gospodarskih vozil v zadnjih letih in ob ugodni gospodarski klimi tako v Sloveniji kot v EU, so prevozniška podjetja zaradi zagotavljanja konkurenčnosti na trgu prevozov primorana k redni obnovi voznih parkov, saj zaradi hitrega razvoja tehnike na tem področju že pet let staro vozilo lahko predstavlja nesorazmerno višje stroške prevoznih storitev.« 

Ponujajo se prevozne rešitve, ne vozila
»Posel je posel in v pogojih velike tekmovalnosti med prevozniki je treba zagotoviti, da podjetja uspešno poslujejo. Še vedno pa obstaja del kupcev, ki se odloča na podlagi čustev. Tovornjake skoraj v večini primerov kupujejo profesionalne osebe, ki zelo natančno vedo kaj hočejo,« pojasni Mavrič in doda, da so danes telematika, sistemi za nadzor vozila, vzdrževalne pogodbe in različna financiranja neločljivo povezani s ponudbo vozila, tako »ne govorimo več o ponudbi vozil, ampak o ponudbi prevoznih rešitev«. Po izkušnjah iz podjetja Scania Slovenija pa se podjetja ali posamezniki za nakup tovornih vozil določene znamke odločajo predvsem na podlagi skupne operativne ekonomičnosti, na kar ne vplivajo samo stroški vozila, ampak tudi možnost za zaslužek.

Avtorica: Katarina Klepec

Članek je bil objavljen v reviji Glas gospodarstva, Transport