SLO | ENG

Ustanovni zbor Blockchain Think Tank Slovenija

V četrtek, 15. marca 2018, ob 18.30, bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank Slovenija. 
Skladno z Zakonom o društvih, je potrebno na ustanovnem zboru:
- sprejeti sklep o ustanovitvi društva;
- sprejeti temeljni akt društva (statut);
- izvoliti zastopnika društva.

Izvoljen bo tudi tajnika društva. Izvoljeni zastopnik društva in tajnik bosta podpisnika potrjenega statuta.

Statut
Na tej povezavi najdete osnutek statuta društva. Skladno z osnutkom statuta, bo imelo društvo naslednje organe:
i. Zbor članov: člani tega organa bodo vsi člani društva.
ii. Upravni odbor: predsednik in dva člana. Predsednik bo opravljal vlogo zastopnika društva (skladno z zakonom) in vlogo blagajnika. Vsi trije člani upravnega odbora bodo voljeni s strani zbora članov.
iii. Delovne skupine: vsako delovno skupino bosta vodila in koordinirala dva vodilna koordinatorja, ki bosta voljena s strani zbora članov. Član upravnega odbora je lahko vodilni koordinator delovne skupine.
iv. Nadzorni odbor in discipinska komisija: predsednik in dva člana. Člani nadzornega odbora bodo hkrati tudi člani disciplinske komisije. Člani bodo voljeni s strani zbora članov.
v. Tajnik: opravljanje strokovno-tehničnega in administrativega dela, koordinacija med organi društva.

Volitve v organe društva
Kot že opisano zgoraj, se bo na ustanovni skupščini izvolilo zastopnika društva. Skladno s predlogom statuta je zastopnik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora društva.

Potem ko bo društvo vpisano v register društev, bodo organizirane še volitve za preostala mesta v organih društva, in sicer:
- 2 mesti v upravnem odboru društva (član upravnega organa);
- 3 mesta v nadzornem odboru društva (predsednik in člana nadzornega odbora);
- 2 mesti v vsaki od delovnih skupin društva (vodilni koordinator).

Poziv
Pred četrtkovim ustanovnim zborom društva, pozivamo vse zainteresirane, da nam na elektronski naslov blockchain@digitalna.si posredujejo svoj interes za funkcijo zastopnika (in hkrati predsednika upravnega odbora) društva. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje videnje delovanja društva in njegovega poslanstva na ustanovnem zboru.

Trenutni glavni koordinator iniciative Blockchain Think Tank Slovenija, Peter Merc, ne bo kandidiral za zastopnika društva.

Ustanovitveni člani društva
Skladno z Zakonom o društvih, mora vsak ustanovni član društva registracijskemu organu posredovati določene podatke in svoj lastnoročni podpis.

Na naslednjih povezavah najdete obrazca za fizične in pravne osebe. Izpolnjen in podpisan obrazec prinesite s seboj na ustanovni zbor.

Seznam ustanovnih članov, skupaj s podpisani obrazci, bo društvo posredovalo registracijskemu organu.

Če se zbora ne morete udeležiti, posredujete izpolnjen in podpisan obrazec na naslov Lemur Legal, Na jami 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. marca 2018.