SLO | ENG

Informatika obvezen predmet za hrvaške šolarje

Hrvaški petošolci bodo imeli od šolskega leta 2018/2019 naprej obvezen predmet informatike. Ta je zdaj neobvezen. Tako je sklenila hrvaška ministrica za izobraževanje Blaženka Divjak, ki izpostavlja pomen digitalne pismenosti. Pri nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lani ustanovilo  Strokovno delovno skupino za analizo vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol, ki bo do konca leta pripravila študijo glede vključevanja vsebin računalništva in informatike v vrtce ter osnovne in srednje šole.
Informatika bo s šolskim letom 2018/2019 zagotovo postala obvezen predmet za hrvaške petošolce, čeprav ministrstvo za izobraževanje pričakuje, da jim bo uspelo obvezen predmet uvesti tudi za šestošolce, s šolskim letom 2019/2020 pa nato še za sedmo- in osmošolce. Učenci bi imeli dve uri informatike na teden, kar bi zneslo 70 ur na leto.

Na ministrstvu verjamejo, da bo temu naklonjena tudi širša javnost, saj se že 20 let govori o poučevanju digitalne pismenost v šolah, pa se v tem času ni kaj pride spremenilo. Predmet informatike je sicer neobvezen predmet v hrvaških šolah od leta 1994 in od takrat tudi ni bil posodobljen, tako je denimo v učnem gradivu še vedno govora o disketah in kje je reža za diskete na računalniku.

Hrvaška se zgleduje po Veliki Britaniji, kjer so prav tako uvedli obvezen predmet informatike v roku enega leta, pa so bili za to manj usposobljeni. „Njihovi učitelji niso znali programirati in so se šele morali naučiti, naši učitelji informatike že imajo to znanje, saj je obvezen del njihovega usposabljanja," pojasnjuje svetovalka ministrice za izobraževanje Lidija Kralj. To tudi pomeni, da zaradi obveznega predmeta informatike dodatna zaposlovanja ne bodo potrebna.


V Sloveniji študija do konca leta
Slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lansko jesen ustanovilo Strokovno delovno skupino za analizo vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol – RINOS. Skupina bo do konca leta pripravila študijo, na podlagi katere se bo ministrstvo odločilo o nadaljnjih ukrepih za vključevanje vsebin računalništva in informatike v vrtce ter osnovne in srednje šole.

V letošnjem letu so sicer pri nas na 90 osnovnih in srednjih šolah vzpostavili projekt, katerega del je tudi računalniško mišljenje, vključno z algoritmičnim mišljenjem in programiranjem. Na osnovnih šolah so bili v okviru finančne perspektive 2014-2020 vzpostavljeni razvojni projekti, v okviru katerih se bodo razvijali novi pristopi poučevanja in učenja še posebej z uporabo informacijskih tehnologij.