SLO | ENG

Digitalna koalicija

Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja. Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si so predstavniki deležnikov vzpostavili na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva.

DSI 2020

Koalicija digitalna.si je usklajevalni, koordinativni in posvetovalni odprt forum enakopravnih deležnikov in bo delovala na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih področjih digitalne družbe. 

Predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije - digitalna.si je Igor Zorko.Želite kontaktirati Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si: info@digitalna.si


Cilji


Slovenska digitalna koalicija (digitalna.si) je usmerjena v doseganje medsektorskih multiplikativnih razvojnih učinkov, ki bodo pospešili razvoj digitalne družbe in omogočili izrabo razvojnih priložnosti IKT in interneta. Skrbela bo za usklajeno digitalno preoblikovanje Slovenije s cilji:

 • pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije;
 • usklajevanje razvojnih politik in ukrepov ter za krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo Slovenije;
 • povečanje gospodarske uspešnosti in zaposlitvenih možnosti;
 • doseganje sinergijskih in med sektorskih, mulitplikativnih razvojnih učinkov;
 • večjo uporabo IKT rešitev, storitev in infrastrukture, ki bo temeljila na odprtosti, varnosti, zasebnosti, enakopravni dostopnosti in bo prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje;
 • izboljšanje digitalne pismenosti in digitalnih kompetenc ciljnih skupin prebivalstva glede na ugotovljene vrzeli;
 • izboljšanje e-veščin, e-vključenosti in splošne kakovosti življenja prebivalstva;
 • večjo vključenost IKT v izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vključenost v digitalno družbo;
 • razvoj digitalnih vsebin in storitev v slovenskem jeziku in jezikovnih tehnologij in virov za slovenski jezik;
 • večjo uporabo e-storitev (e-uprava, e-bančništvo, e-zdravje …) in pospešeno uvajanje IKT v javnem sektorju.
V razvojnem obdobju do leta 2020 predstavlja pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije, ki bo prispeval k družbenemu razvoju ter k izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja in socialne vključenosti.

Deležniki


S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili:

 • GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz gospodarstva,
 • Vlada RS,
 • Rektorska konferenca RS,
 • Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS),
 • Skupnost občin Slovenije,
 • Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter
  glasnik digitalne tehnologije.

Za hitrejši in učinkovitejši digitalni napredek lahko v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si sodelujejo vsi deležniki razvoja in digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Več informacij ...


Prijavite se kot podpornikPodrobnejša shema.pdf